Jeg ble så opptatt av appen at jeg glemte å gå av toget!

Strategiimplementering i Storebrand

Dette var en av de oppmuntrende tilbakemeldingene vi fikk da vi spurte medarbeiderne om hva de syntes om Storebrands nye, mobile strategiimplementeringsprogram.

Målet var at strategien skulle bli en del av medarbeidernes ”hode og hjerte”. Storebrand ønsket at medarbeiderne skal bruke de nye strategiske begrepene i sitt daglige virke, og at de skulle ta eierskap til strategien. I tillegg ønsket Storebrand at skiftet til mobil læring skulle være en positiv opplevelse.

Strategiimplementering er også kulturutvikling, som er en kontinuerlig prosess. Vi designet et program bestående av flere etapper fordelt gjennom et helt år. Læring på mobiltelefon, der medarbeiderne kunne kommentere, like og dele, kombinerte vi med aktiviteter i teamene. Lederne fikk metodebank og opplæring hvordan de kunne implementere strategien i sitt team. Utviklingsprosessen ble lagt opp slik at innspill fra de første etappene ble inkludert i utviklingen av de neste.

”Ved hjelp av Blended X (*) og Ks pedagogiske kreativitet, har vi lykkes med å involvere organisasjonen i arbeidet med å få eierskap til strategien vår. Vi har fått overveldende god respons på denne måten å arbeide på,” forteller Nora Rolstad, endringsagent og utviklingssherpa i Storebrand.

Prosjektet vant Blended Learning Award på NEXT-konferansen i Paris våren 2017.

(*) Blended X er mobil læringsteknologi fra CrossKnowledge