Lær prosessledelse og ta grep om endringsprosessene i din organisasjon

Prosesslederprogrammet Pro

Prosesslederprogrammet Pro er en samproduksjon mellom K og Verdu. Her lærer du å bli en prosessleder som kan designe hensiktsmessige og effektive prosesser som skaper endring, og du får med deg en verktøykasse med virkningsfulle metoder.

Gjennom programmet får du mulighet til å trene på å gjennomføre prosesser du kan bruke i jobbhverdagen. Samlingene er aktive og varierte med høy grad av deltakerinvolvering.   

Du vil lære å synliggjøre hvilken merverdi læring og endring kan gi organisasjonen, og programmet inkluderer oppgaver og utprøving av ulike endringstiltak i egen organisasjon. Hensikten er å trene på å skape resultater og effekter. I tillegg tilbyr vi coaching og oppfølging over tid, dersom deltakeren ønsker det.

Sentrale temaer

  • Jeg som prosessleder: Styrker og utviklingspotensiale
  • Grunnleggende innføring i systemteori, aksjonsmetodikk og pedagogikk *)
  • Roller og relasjoner: Gruppeprosess og gruppedynamikk
  • Individ, grupper og team: Individets bidrag til gruppens merverdi
  • Kompetanseutvikling: Pedagogisk rammeverk og metodikk for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæringstiltak
  • Endring: Fra motstand til endring
  • Konflikthåndtering: Fra konflikt til ressurs

Dokumentert effekt på hjernen

Hjernen er fantastisk. Den er plastisk og formes av alle erfaringer gjennom hele livet. Aksjonsmetodikk påvirker flere deler av hjernen samtidig. Med aksjonsmetodikk kan vi iscenesette nye og ukjente situasjoner som hjernen vil oppleve som ekte erfaringer. Med disse erfaringene blir individer og grupper bedre rustet til å møte tilsvarende endringer i virkeligheten.

«Prosesslederprogammet har bidratt til at vi bruker aksjonsmetodikk med stor suksess på våre lederprogram, i talentutviklingen og på salgsledersamlingene. Vi erfarer også at flere medarbeidere med kompetanse fra prosesslederprogrammet styrker gjennomføringsgraden» Hilde Drevland, HR-sjef i Apotek 1 Gruppen.

Hvem er prosesslederprogrammet relevant for?

Aksjonsmetodisk prosessledelse kan brukes i mange sammenhenger og til ulike formål, som for eksempel i endrings- og omstillingsprosesser, opplæringstiltak, og til å utvikle team, ledere og organisasjon. Prosesslederprogrammet er relevant for alle som jobber med mennesker og prosesser, som for eksempel prosessledere, organisasjonskonsulenter, kompetanseutviklere, HR rådgivere og linjeledere. Det er en fordel om du har erfaring med å lede en gruppe og / eller har gjennomført Prosesslederprogrammet modul 1.

Prosessledere

Eduardo Verdu er en ettertraktet prosessleder, veileder og lærer med Europa som sitt arbeidsfelt. Han har lang erfaring som prosessleder innen teambygging, lederutvikling, konflikthåndtering og megling.

Lasse Hamre jobber med innovasjon av prosesser og verktøy for organisasjons- og atferdsendring, og er rådgiver for kunder som har en aktiv holdning til strategisk utvikling.

Trude Haram Frølich har hatt strategisk kompetanseutvikling, teknologistøttet læring, endring og implementering som en rød tråd i sin karriere. Hun brenner for medarbeidernes mestring i møtet med endring.

Gjennomføring

Programmet går over fire semestre med oppstart januar 2019. Alle deltakere får tilgang til vår digitale læringsplattform med tilgang til læringsressurser, maler, verktøy og metoder som gjennomgås i programmet.

Samling 1, Oslo, 15. - 17. januar 2019

Samling 2, Oslo, 5. - 7. mars 2019

Samling 3, Oslo, 21. - 23. mai 2019

Samling 4, Oslo, 3. - 5. september 2019

Samling 5, Malaga, 29. oktober - 3. november 2019

Samling 6, Oslo, 21. - 23. januar 2020

Samling 7, Oslo, 10. - 12. mars 2020

Samling 8, Oslo, tidspunkt kommer

Samling 9, Oslo, tidspunkt kommer

Pris

Kursavgiften betales per semester; semester 1 kr 35 000, semester 2 kr 45 000, semester 3 kr 35 000 og semester 4 kr 35 000.

Påmelding

Påmelding pågår. Meld deg på nederst på siden eller kontakt Trude Haram Frølich for mer informasjon. trude@bokstavenk.no eller 97 15 15 41.

Historikk og referanser

Mer enn 60 ledere, organisasjonskonsulenter, kompetanseutviklere, HR rådgivere og linjeledere har gjennomført prosesslederprogrammet siden oppstarten i 2012, med deltakere blant annet fra Amnesty, Arcus, Avinor, Agility Group, Apotek 1, Coop, Difi, Eikaskolen, Helse Vest, Negotia (YS), Hedmark fylkeskommune, Parat (YS), Politiet, Propel AS, Questback, Red Matters AB, Skuld, Smi human AS, Synsam, Statens Vegvesen, Helse Vest, Skatteetaten, UNE og Virke.

*) Prosesslederprogrammet Pro er faglig forankret i et systemisk syn på organisasjon, et konstruktivistisk læringssyn og moreniansk aksjonsmetodikk.

Prosesslederprogrammet Pro