Bruk vår kompetanse til å utvikle talentet i andre

Prosesslederprogrammet Pro

Prosesslederprogrammet Pro er en samproduksjon mellom K og Verdu. Her lærer du å bli en prosessleder som kan designe hensiktsmessige og effektive prosesser som skaper endring, og du får med deg en verktøykasse med virkningsfulle metoder.

Prosesslederprogrammet Pro

Les mer

Prosesslederprogrammet modul 1

På Prosesslederprogrammet tilegner du deg aktive metoder og verktøy som motiverer og inspirerer til utvikling og læring i omstillingsprosesser, kurs, møter, teamutvikling og lederprogram.

Les mer (PDF)

Prosesslederprogrammet modul 1

Les mer