Forretningsområder

Effektive løsninger på aktuelle utfordringer

Vi utvikler løsninger for virksomhetens endringsbehov

 • Går dere i samme retning?

  Sett strategien i handling

  Ny strategi? Har alle forstått hva som kreves av dem nå? Har medarbeiderne egne løsninger i stedet for selskapets standard? Fortsetter folk som før selv om kursen er ny?

  Det ligger mye arbeid bak å formulere en god strategi, men den er virkelig god først når den tas i bruk. Implementeringsarbeidet starter før strategien formuleres. Ved å involvere hele organisasjonen i  forarbeidet, kan strategien bli en plattform som eies av  de som til syvende og sist skal skape de nødvendige endringene.

  Våre metoder og verktøy hjelper dere med å få de riktige aktørene til å snakke sammen, både i planleggingen og implementeringen av ny strategi. Resultatet er inspirerte medarbeidere som tar ansvar for å jobbe på en ny og bedre måte. Når den enkelte medarbeider bruker strategien hver dag, blir den levende og mer enn bare en festtale.

 • Spiller dere på lag?

  Utnytt teamets ressurser

  Er dine ledere rustet for morgendagen? Kan dine ledere møte økte resultatkrav? Fremstår ledelsen som et team, eller en gruppe individuelle ledere?

  Et suksessfullt lederteam tar kollektivt ansvar for en helhetlig ledelse. Ved å bruke hverandres unike kompetanse, drives organisasjonen fremover på best mulig måte. Team som dette evner å lede og utvikle godt samarbeid og spille på lag på i alle deler av organisasjonen. Dette kan være en meget krevende øvelse når samfunnet i sterk grad bygger på individuelle prestasjoner.

  Teamarbeid kan læres. K har lang erfaring og effektive metoder for teamutvikling på ulike nivåer. Vi utfordrer teamene i involverende og motiverende prosesser. Resultatet blir effektiv samhandling og styrket gjennomføringsevne, samt økt personlig modenhet.

 • Får dere nyansatte raskt nok i gang?

  Effektiv utnyttelse av de 180 første dagene

  Ønsker du å korte ned tiden nyansatte bruker på å bli operative? Er onboarding-perioden tilfeldig?

  Hvor fort den nyansatte blir en effektiv ressurs for bedriften, varierer veldig. Å mestre en ny jobb er både krevende og utfordrende. Den nyansatte bruker mye energi i onboardingperioden. En god onboardingprosess bidrar til at den nyansatte bruker energien mest mulig hensiktsmessig slik at hun raskest mulig går fra å være en kostnad til å bli en viktige ressurs.

  K har lang erfaring med hvordan best mulig ivareta og legge til rette for nyansatte. Vi hjelper dere å prioritere hva den nyansatte og lederen skal gjøre før første arbeidsdag, i løpet av de første ukene i jobben og i løpet av det første halvåret. Resultatet er inkluderte og trygge medarbeidere som raskt blir operative.

 • Når dere salgsmålene?

  Styrk virksomhetens salgskultur

  Får organisasjonen utløst salgspotensialet sitt? Hvordan jobber selgerne dine sammen? Har dere en enhetlig og helhetlig plan for erfaringsutveksling og salgstrening?

  Salg er krevende. Noen er naturlige selgere, mens andre må jobbe mer med å finne sin måte å drive salg på. Organisasjonen må trene og utvikle sine selgere. Salg handler om kommunikasjon og evnen til å bygge trygge relasjoner.

  For å bli en bedre selger må du trene. Vi skreddersyr salgstreningen til dine selgere og til din organisasjons  behov. Vi legger til rette for at den viktigste treningsarenaen er det din selger gjør i jobben sin, og involverer både individet og gruppen i treningen.

 • Er dere oppdatert?

  Ta vare på kjernekompetansen

  Besitter medarbeiderne kompetansen bedriften har behov for? Er organisasjonen oppdatert på det nyeste innen fagområdet?

  Tilgang til riktig kompetanse til riktig tid er en vår tids virkelige store utfordringer. Organisasjoner som vil sette sitt preg på morgendagen trenger kultur og teknologi som skaper et kontinuerlig tilfang av ny kunnskap og spredning av viktige erfaringer.

  Vi vet hvordan kompetanse vedlikeholdes og videreutvikles og tilbyr både teknologi og metoder som hjelper dere å få kontroll på organisasjonens kompetansebehov. Vi vil bidra til å utvikle strukturer som passer deres forutsetninger og sikrer deres egen kompetansekapasitet.