Vi har kontroll på kjernekompetansen vår

Sales Thinking

I Statoil Fuel & Retails B2B-organisasjon er salg en kjernekompetanse. Før pleide de å kjøpe salgstrening fra eksterne leverandører. For å sikre organisasjonens konkurransefortrinn valgte Statoil Fuel & Retail å hente salgstreningen hjem. 

I samarbeid med kunden kartla vi organisasjonens egen salgskultur. Vi utviklet et nytt program tilpasset selgernes travle hverdag. Programmet Sales Thinking bygger på Challenger Sales og følger salgsprosessen trinn for trinn.

Nå tar lederne ansvaret for opplæringen, og ved hjelp materiell og metoder bygger de salgskultur på en utmerket måte. Verktøykassen består av TalkTable™, metodebok for lederne og refleksjonsbok for deltakerne.

”Med Sales Thinking  har vi tatt kontroll på vår kjernekompetanse. Det er et fleksibelt opplegg som har blitt en suksess både i Skandinavia og i landene sør for Østersjøen,” forteller kompetanseleder Johan Bolkéus.