UDI utdanner nye medarbeidere for å behandle søknader om asyl

Ombordprogram til UDI

Som et resultat av flyktningekrisen i Europa måtte Utlendingsdirektoratet (UDI) øke arbeidsstokken med over 25%. På kort tid ble organisasjonen mobilisert.

I løpet av 40 dager utviklet vi et ombordprogram der målet var at de nyansatte skulle oppleve seg verdsatt fra dag én. Helt fra starten fikk de jobbe med ekte case. Klasseromsundervisning, læring i team, selvstudier, refleksjoner, veiledning og e-læringsmoduler la grunnlaget for rask og effektiv læring. Alt ble holdt sammen ved hjelp av CrossKnowledge’s teknologi. Læringsinnhold ble gjort tilgjengelig via en ombord-portal, og nyansatte, ledere, veiledere og instruktører fikk ukentlig oppdateringer om hvilke læringsaktiviteter som ville komme.

Deltakernes tilbakemeldinger overgikk våre forventninger: “Jeg har aldri fått så god opplæring før”.  “Vi har fått grundig og profesjonell opplæring”. “Svært godt organisert og svært oversiktlig”. Lederne meldte at integrasjonen mellom klasseromsundervisning, e-læring  og læring i arbeidssituasjonen var sømløs og enhetlig.

K leverte læringsfilosofi, metodebank, refleksjonsbok, læringssti for nyansatte, train the trainer for instruktører, e-læringsmoduler og ombord-portal.

Foto: ©2015 Mstyslav Chernov, all rights reserved