200 medarbeidere tok eierskap til den nye strategien

Ny strategi i Usbl

Ledelsen ønsket å involvere medarbeidere i hvordan hovedpunktene i den nye strategien skulle settes ut i livet.

Sammen med kunden designet vi et event for alle medarbeidere. Ledergruppa tok ansvar for å formidle nødvendigheten av ny strategi og informere om innhold, konsekvenser og nødvendige forandringer. Vi designet prosessen for å få strategien "under huden".

Ved hjelp av  TalkTable™ kunne 20 grupper med tilsammen mer enn 200 deltakere engasjere seg på samme tid. Oppgavene oppfordret deltakerne til kreative og nye løsninger og konkrete forslag.

Resultatet var økt forståelse for strategien, og et uttalt ønske om forbedre organisasjon for fremtiden.