Walter gir 145 000 statsansatte innsikt i forvaltningsloven.

Får Walter lov?

«Får Walter lov?» er et kurs i forvaltningsloven for alle som jobber i offentlig forvaltning. Når deltakerne kan hovedprinsippene i forvaltningsloven, sikrer man en forsvarlig saksbehandling og borgernes rettssikkerhet. Utfordringen var å gjøre tungt juridisk materiale presist, morsomt og motiverende.

Med dette kurset inviteres alle statsansatte til å engasjere seg i utfordrende forvalningssaker der de er, enten på mobil eller foran datamaskinen. Programmet består av 16 korte episoder som går over 16 dager. Deltakernes oppgave er å hjelpe hovedpersonen Walter når utfordringer oppstår. Får Walter lov? 

Ved å blande film, animasjon, bilder og oppgaver, samt krydre med humor og selvironi, presenteres forvaltningslovens grunnprinsipper på en effektiv og morsom måte.

”Vi ble positivt overrasket. ”Får Walter lov” har vist oss at det går an å lære viktige ting på en morsom måte. Vi ble klar over at vi tolker loven på forskjellige måter. Programmet skapte gode diskusjoner, og har økt vår kompetanse på forvaltningsloven”

- Kristin Solbjør, Språkrådet

 «Får Walter lov?» ble kåret til Best in Show under RENs showdag for e-læring i 2014.

Se presentasjonsfilm av "Får Walter Lov" her: 

Får Walter lov? E-læringskurs i forvaltningsloven from Difi on Vimeo.

Hele programmet finner du her.