Alle er nysgjerrige på CrossKnowledge

Jeg har jobbet med digital læring i 15 år. I løpet av denne perioden har jeg utviklet over 100 e-læringsprogrammer. Noen av dem er jeg stolt av. Andre virker utdaterte nå fordi de bygger på klassisk kanylepedagogikk der kunnskapen sprøytes inn i deltakeren omtrent som medisinen i en sprøyte. Vår skandinaviske bedriftskultur er fundert i en annen filosofi. Tonen er ikke ovenfra og ned. I stedet får medarbeidere være med å påvirke. Det tar vi som en selvfølge, og mange mener involvering er en nødvendighet for å lykkes. Så hvordan utvikler man digital læring som fremmer mest mulig involvering?