Mange vil forandre verden og vi vet litt om hvordan

Om kunnskap, kultur, kommunikasjon og kreativitet

I denne bloggen deler vi våre tanker og erfaringer med hva som virker og ikke virker når man vil endre organisasjoner og arbeidsliv.

${article.data.title}

“I thought I could organise freedom. How Scandinavian of me.”

av Lasse Hamre

Mange av dere som var kulest på nittitallet vil gjenkjenne sangteksten fra Bjørks låt Hunter. I høst deltok jeg i et panel om digital læring på The Shard i London. En av kvinnene i salen stilte spørsmålet ”Hvordan kan jeg personalisere vårt læringstilbud uten at jeg bukker under av arbeidsmengden?” Det var i dette øyeblikket at Bjørk steg opp fra underbevisstheten min med sin berømte tekst.

Les mer
${article.data.title}

Alle er nysgjerrige på CrossKnowledge

av Lasse Hamre

Jeg har jobbet med digital læring i 15 år. I løpet av denne perioden har jeg utviklet over 100 e-læringsprogrammer. Noen av dem er jeg stolt av. Andre virker utdaterte nå fordi de bygger på klassisk kanylepedagogikk der kunnskapen sprøytes inn i deltakeren omtrent som medisinen i en sprøyte. Vår skandinaviske bedriftskultur er fundert i en annen filosofi. Tonen er ikke ovenfra og ned. I stedet får medarbeidere være med å påvirke. Det tar vi som en selvfølge, og mange mener involvering er en nødvendighet for å lykkes. Så hvordan utvikler man digital læring som fremmer mest mulig involvering?

Les mer
${article.data.title}

Spill – fordi det virker!

av Jonas Jøssund

Du ser det over alt. På trikken. På kafe. Hjemme. Bestemor og barnebarn. Verden er i spillmodus. Smarttelefoner og nettbrett har gjort flere og flere av oss til gamere. Hva er det med spill som engasjerer oss? Og hva av dette har overføringsverdi til organisasjonsutvikling? Statens vegvesen utfordret oss til å lage et spill som skulle gi de ansatte grunnleggende innføring i HMS. Det ble starten på en spennende prosess.

Les mer