Mange vil forandre verden og vi vet litt om hvordan

Om kunnskap, kultur, kommunikasjon og kreativitet

I denne bloggen deler vi våre tanker og erfaringer med hva som virker og ikke virker når man vil endre organisasjoner og arbeidsliv.

${article.data.title}

“I thought I could organise freedom. How Scandinavian of me.”

av Lasse Hamre

Mange av dere som var kulest på nittitallet vil gjenkjenne sangteksten fra Bjørks låt Hunter. I høst deltok jeg i et panel om digital læring på The Shard i London. En av kvinnene i salen stilte spørsmålet ”Hvordan kan jeg personalisere vårt læringstilbud uten at jeg bukker under av arbeidsmengden?” Det var i dette øyeblikket at Bjørk steg opp fra underbevisstheten min med sin berømte tekst.

Les mer
${article.data.title}

Alle er nysgjerrige på CrossKnowledge

av Lasse Hamre

Jeg har jobbet med digital læring i 15 år. I løpet av denne perioden har jeg utviklet over 100 e-læringsprogrammer. Noen av dem er jeg stolt av. Andre virker utdaterte nå fordi de bygger på klassisk kanylepedagogikk der kunnskapen sprøytes inn i deltakeren omtrent som medisinen i en sprøyte. Vår skandinaviske bedriftskultur er fundert i en annen filosofi. Tonen er ikke ovenfra og ned. I stedet får medarbeidere være med å påvirke. Det tar vi som en selvfølge, og mange mener involvering er en nødvendighet for å lykkes. Så hvordan utvikler man digital læring som fremmer mest mulig involvering?

Les mer