Prosesslederprogrammet modul 1

På Prosesslederprogrammet tilegner du deg aktive metoder og verktøy som motiverer og inspirerer til utvikling og læring i omstillingsprosesser, kurs, møter, teamutvikling og lederprogram.

AKSJONSMETODIKK

Gode endringsprosesser preges av involvering og samhandling, og ikke minst refleksjon. Utforsking av roller og relasjoner gir nye perspektiver, og noen ganger overraskende løsninger. Når vi utfordres til å tenke og handle nytt, oppstår det motivasjon til å skape best mulige resultater.

INNHOLD

• Gruppers funksjon og utvikling

• Levende kart og dynamisk interaksjon

• Metoder og teknikker til egen “verktøykasse”

PROSESSLEDERPROGRAMMET

Programmet består av to moduler. Modul 1, med oppstart januar 2018 er et introduksjonsprogram til aksjonsmetodikk og andre engasjerende øvelser. Det går over tre samlinger og fire dager. 18. – 19. januar 9-17, 1. mars 9-17 og 12. april 9-17. Modul 2 starter høsten 2018.

Programmet er spesielt egnet for prosessledere, HR-rådgivere, kursholdere, organisasjonskonsulenter og ledere. Lær aksjonsmetodikk som legger til rette for gledesfylt og motiverende læring og endringsarbeid i offentlige og private virksomheter.

Jan Platander og Johnny Daugstad er ledere for Prosesslederprogrammet.

For påmelding og informasjon:

johnny@bokstavenk.no eller 907 58 443

Prosesslederprogrammet arrangeres av K i samarbeid med Platander Samspill & Utvikling.

AKSJONSMETODIKK ER VIKTIG  I LEDERUTVIKLING OG SALGSTRENING

Prosesslederprogrammet har bidratt til at vi bruker aksjonsmetodikk med stor suksess på våre lederprogram, i talentutviklingen og på salgsledersamlingene. Vi erfarer også at flere medarbeidere med kompetanse fra prosess- lederprogrammet styrker gjennomførings- graden.          

Hilde Drevland,
 HR-sjef i Apotek 1 Gruppen

HISTORIKK OG REFERANSER:

Prosesslederprogrammet har vært arrangert i Stockholm, under navnet Konsultationens Konst, siden 1998. I september arrangeres det for niende gang i Oslo. Her har vi hatt deltakere fra Agility Group, Politiet, Skuld, Negotia (YS), Virke, Apotek1 Gruppen, Amnesty, Questback, Hedmark fylkeskommune, Synsam, Statens Vegvesen, Coop, KS, Helse Vest, Skatteetaten, Computas, Elverum kommune, Telenor Expo, SopraSteria, Direktoratet for forvalting og IKT (Di ), Arcus, Smi human AS, Red Matters AB, Move AB, ICA AB, Parat (YS), Eika-skolen, Propel AS og Avinor.

Les mer (PDF)

Prosesslederprogrammet modul 1