Prosesslederprogrammet modul 1

Bli inspirert, få påfyll og lær aksjonsmetodikk. På Prosesslederprogrammet tilegner du deg aktive metoder og verktøy som motiverer og inspirerer til ønskede endringer i adferd og holdninger.

AKSJONSMETODIKK

Gjennom ulike øvelser skapes trygghet til å handle på nye måter. Utforsking av roller og relasjoner gir nye perspektiver, og noen ganger overraskende løsninger. Gode endringsprosesser preges av involvering og samhandling, og ikke minst refleksjon. Når vi utfordres til å tenke og handle nytt, oppstår det motivasjon til å skape best mulige resultater. 

MÅL FOR PROGRAMMET

• Tydeliggjøring og bevisstgjøring på dine profesjonelle roller


• Utvikle dine ferdigheter gjennom trening og tilbakemeldinger

• Bidra til å øke din profesjonelle trygghet


• Utforske levende kart og ulike oppvarmingsøvelser  

PROSESSLEDERPROGRAMMET

Modul 1, 2017 er et introduksjonsprogram til aksjonsmetodikk og andre engasjerende øvelser. Det går over tre samlinger og fire dager. Programmet er spesielt egnet for prosessledere, HR-rådgivere, kursholdere, organisasjonskonsulenter, og ledere. Jan Platander og Johnny Daugstad er ledere for Prosesslederprogrammet.

Kursdager: 

Torsdag 9. mars fra kl. 09.00 til 18.00 og fredag 10. mars fra kl. 09.00 til 16.00. 

Torsdag 27. april kl. 09.00 til 18.00. 

Fredag 2. juni fra kl. 09.00 til 16.00.

Pris: kr. 19.500,-

I tillegg til samlingene blir deltakerne delt inn i læringsgrupper, som får konkrete oppgaver der de skal trene på aksjonsmetodikk og dele erfaringer. 

Vi vil foreslå lesetips, men det er ikke noe «pensum», som må leses. Det viktigste er å ta med lærdom fra samlingene og begynne å praktisere ulike metoder i egen jobb.

 

AKSJONSMETODIKK ER VIKTIG  I LEDERUTVIKLING OG SALGSTRENING

Prosesslederprogrammet har bidratt til at vi bruker aksjonsmetodikk med stor suksess på våre lederprogram, i talentutviklingen og på salgsledersamlingene. Vi erfarer også at flere medarbeidere med kompetanse fra prosess- lederprogrammet styrker gjennomførings- graden.          

Hilde Drevland,
HR-sjef i Apotek 1 Gruppen

HISTORIKK OG REFERANSER:

Prosesslederprogrammet har vært arrangert i Stockholm,
under navnet Konsultationens Konst, siden 1998.
Til høsten arrangeres det for sjette gang i Oslo. Her har vi
hatt deltakere fra Agility Group, Politiet, Skuld, Negotia (YS), Virke, Apotek1 Gruppen, Amnesty, Questback, Hedmark fylkeskommune, Synsam, Statens Vegvesen, Coop, KS, Helse Vest, Skatteetaten, Computas, Elverum kommune, Telenor Expo, SopraSteria, Direktoratet for forvalting og IKT (Difi), Arcus, Smi human AS,  Red Matters AB, Move AB, ICA AB og Avinor.

Les mer (PDF)

Påmelding til Prosesslederprogrammet modul 1