Bruk vår kompetanse til å utvikle talentet i andre

Prosesslederprogrammet modul 1

Bli inspirert, få påfyll og lær aksjonsmetodikk. På Prosesslederprogrammet tilegner du deg aktive metoder og verktøy som motiverer og inspirerer til ønskede endringer i adferd og holdninger.

Les mer (PDF)

Påmelding til Prosesslederprogrammet modul 1

Les mer

Alle kan coache

Med coaching kan du bidra til å øke mennesker og teams kapasitet slik at de når lenger og gjør imponerende ting. Metoden kan brukes både individuelt og i grupper. Coachens rolle er å finne nøklene som åpner opp for muligheter og løsninger.

Les mer (PDF)

Påmelding til Alle kan coache

Les mer

Prosessleder 2 — Mesterprogram i prosessledelse

Prosessleder 2 styrker din kompetanse i rollen som prosessleder og gir deg bedre kunnskap og økt bevissthet om organisasjoners kompleksitet. Du lærer å fasilitere prosesser som involverer menneskene for å oppnå organisasjonens mål.

Påmelding til Prosessleder 2 — Mesterprogram i prosessledelse

Les mer

Skreddersydde kurs for din bedrift

Kurs tilpasset virksomhetens unike behov, kun for egne medarbeidere.

Påmelding til Skreddersydde kurs for din bedrift

Les mer