Bruk vår kompetanse til å utvikle talentet i andre

Prosesslederprogrammet Pro

Prosesslederprogrammet Pro er en videregående prosesslederutdanning hvor du lærer å bli en prosessleder som kan designe hensiktsmessige og effektive prosesser som skaper endring. Du vil lære kraftfulle metoder og verktøy, fundamentert i et systemisk syn på organisasjon, et konstruktivistisk læringssyn og moreniansk aksjonsmetodikk.

Prosesslederprogrammet Pro

Les mer

Prosesslederprogrammet modul 1

På Prosesslederprogrammet tilegner du deg aktive metoder og verktøy som motiverer og inspirerer til utvikling og læring i omstillingsprosesser, kurs, møter, teamutvikling og lederprogram.

Les mer (PDF)

Prosesslederprogrammet modul 1

Les mer