Bruk vår kompetanse til å utvikle talentet i andre

Prosesslederprogrammet modul 1

På Prosesslederprogrammet tilegner du deg aktive metoder og verktøy som motiverer og inspirerer til utvikling og læring i omstillingsprosesser, kurs, møter, teamutvikling og lederprogram.

Les mer (PDF)

Påmelding til Prosesslederprogrammet modul 1

Les mer

Prosessleder 2 — Mesterprogram i prosessledelse

Prosessleder 2 styrker din kompetanse i rollen som prosessleder og gir deg bedre kunnskap og økt bevissthet om organisasjoners kompleksitet. Du lærer å fasilitere prosesser som involverer menneskene for å oppnå organisasjonens mål.

Påmelding til Prosessleder 2 — Mesterprogram i prosessledelse

Les mer

Skreddersydde kurs for din bedrift

Kurs tilpasset virksomhetens unike behov, kun for egne medarbeidere.

Påmelding til Skreddersydde kurs for din bedrift

Les mer

Alle kan coache

Med coaching kan du bidra til å øke mennesker og teams kapasitet slik at de når lenger og gjør imponerende ting. Metoden kan brukes både individuelt og i grupper. Coachens rolle er å finne nøklene som åpner opp for muligheter og løsninger.

Les mer (PDF)

Påmelding til Alle kan coache

Les mer