Med forskerblikk og måleinstrumenter forbedret personalet resultatet dobbelt så raskt som naboen.

IKEALAB

Popularitet er paradoksalt nok en utfordring for IKEA. Menneskemengden er så stor at mange kunder kan oppleve et besøk i butikken som stressende, og medarbeiderne har en formidabel utfordring med å gi alle en positiv opplevelse. LAB Learning™ er en effektiv metode for utvikling av salgskultur. Vi gjør butikken om til et stor, sosialt eksperiment og lar medarbeiderne innta rollen som forskere. Gjennom testing av ulik salgsfremmende atferd, kontinuerlig måling og refleksjon, utvikler deltakerne selv en salgskultur basert på egen erfaring om hva som virker. IKEALAB er skreddersydd for IKEAs unike situasjon. Målingene har vist imponerende resultater. Under piloten på IKEA Furuset økte omsetningen betraktelig i forhold til de andre varehusene.