Trude Haram Frølich

LEDER FOR ORGANISASJON- OG LEDERUTVIKLING
Trude har ansvar for forretningsområdet endring og lederutvikling. Hun er utdannet cand.paed. fra Universitetet i Oslo og har videreutdanning innen aksjonsmetodisk prosessledelse og JTI-kartlegging. Hun startet sin karriere som rådgiver og seniorrådgiver ved Senter for IKT i Utdanningen. I 2006 begynte hun i K. Etter to år hos oss, jobbet hun ni år som pedagogisk leder hos e-læringsselskapet Storyboard AS før hun igjen kom tilbake til oss i 2017. Strategisk kompetanseutvikling, teknologistøttet læring, endring og implementeringer har vært den røde tråden i Trudes prosjekter gjennom 20 år. Trude brenner for medarbeideres mestring i møte med endring.