Lasse Hamre

Strategidirektør/partner
Lasse Hamre er strategidirektør i K. Han jobber med innovasjon av prosesser og verktøy for organisasjons- og atferdsendring, og er en rådgiver for kunder som har en aktiv holdning til strategisk utvikling. Lasse er utdannet Cand.paed fra Universitetet i Oslo. Han har 13 års erfaring som leder i K. Før det har han vært seniorrådgiver i e-læringsselskapet Involve Learning, og jobbet som høgskolelektor på Krigsskolen. En periode satt han som medlem i Norges Røde Kors sentralstyre og ledet Ungdommens Røde Kors i Norge.