Ingrid Asphjell Di Meo

Seniorrådgiver organisasjon og strategi
Ingrid er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen. Hun har siden 2003 jobbet som konsulent innen endringskommunikasjon og -ledelse, kulturendring, kundeorientering, strategiutvikling og -implementering. Ingrids spisskompetanse omfatter design og gjennomføring av strategi- og verdiprosesser for å sikre bred mobilisering og forankring. I dette inngår kommunikasjon og utvikling metoder og verktøy for å sikre involvering, engasjement og eierskap. Ingrid har solid erfaring med å lede prosesser på alle nivåer, også toppledernivå. Hun har allsidig bakgrunn fra offentlige og private virksomheter, blant annet Implement Consulting Group, Alfa & Omega, Miljøverndepartementet og Trygg-Hansa Forsikring (nå Codan). I tillegg har hun erfaring fra å jobbe i organisasjon (Redd Barna) og internasjonal erfaring fra FN (World Food Programme).